Kotimaanmatkailu kannattaa

Viime aikoina kotimaanmatkailusta on tullut entistä suositumpaa. Enää ei ole aivan pakko lähteä Kanarian saarille, vaikka lentäminen on nykyään hyvinkin halpaa. Yksi syy tähän voi olla suomalaisten huoli ilmastonmuutoksesta. Yli puolet meistä on tehnyt jonkinlaisia muutoksia kuluttamisessaan ympäristösyistä. Jopa 78% kokee, että on tärkeätä noudattaa kestäviä elämäntapoja. Tämä ajattelutapa on kohdistunut eniten asumiseen, liikkumiseen ja ruokailuun. Näillä valinnoilla halutaan vaikutusta ilmastomuutoksen hillintään.

Vaikka luullaankin että suurin osa matkailutoimialan tuloista tulee ulkomaalaisilta turistilta, on heidän osuutensa vain 30%. Suomalaisten osuus kotimaanmatkailussa on merkittävä ja jakaa kysynnän tasaisesti ympäri vuoden. Tällä hetkellä yövymme yhtä monta yötä maksullisessa majoituksessa kotimassa kuin ulkomailla. Ulkomaan osuus on kuitenkin pienessä kasvussa, kun kotimaan yöpymiset on pysynyt samana. Kotimaanmatkailu tuo turismialalle kaivattua tasaisuutta ja ympärivuotisuutta samalla kun ulkomaalaisten turistien liikehdintään voi vaikuttaa moni asia. Esim. finanssikriisit vaikuttavat usein siihen onko ihmisillä varaa matkustaa Suomeen. Lisätietoa löydät osoitteesta: https://tem.fi/kotimaanmatkailu

Kotimaanmatkailun kehittämistarpeet

Keväällä 2019 Työ- ja elokeinoministeriö teetti selvityksen, jossa haluttiin saada selville minkälaisia kehittämistarpeita kotimaanmatkailussa voi olla. Raportissa saatiin selville että kasvupotentiaalia löytyy jos keskitytään tiiviimpään yhteistyöhön, valtakunnalliseen koordinaatioon ja kotimaanmatkailun brändin vahvistamiseen. Selvityksessä katsottiin miten kotimaanmatkailua voidaan kehittää, mitä toimenpiteitä tämä vaatii, kuka on vastuussa ja miten resurssit jaetaan. Raporttia varten tehtiin kysely johon osallistui matkailuyrittäjät, alan asiantuntijat ja mukaan otettiin myös matkailutilastoja. Lisätietoja löytyy osoitteesta: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-430-3

Hyvä syy matkailla Suomessa

Työ- ja elinkeinoministeriö on myös ollut mukana tukemassa projekteja jossa tuetaan kotimaanmatkailua. Näistä suurin on ehkä 100 syytä matkailla Suomessa -kampanja, joka oli käynnissä 2018-2019. Tämä oli jo kolmas kerta kun hanke toteutettiin ja tällä haluttiin taas innostaa ihmisiä matkailemaan kotimaassaan. Vuoden 2019 projektilla oli tavoitteena sivustolla näkyvien kohdekorttien miljoonan avauskerran saavuttaminen. Samalla haluttiin myös pidentää kampanja-aikaa syksyn puolelle. 100 syytä matkailla Suomessa -sivusto löytyy tästä: https://100syytä.fi/

Vaikka kotimaanmatkailu onkin usein edullisempaa kuin ulkomaanmatkailu, voi matkakassa joskus tarvita pientä lisäystä ennen matkaa. Jotta löytäisit edullisimman lainan, kannattaa hakemus lähettää lainanvälittäjälle. Lainanneuvos on yksi palvelu joka voi auttaa sinua tässä asiassa. Lähetä yksi hakemus niin saat yli 20 eri lainatarjousta!